Kościół Zielonoświątkowy

 

Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego. Drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce. Największa wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych, Aliansu Ewangelicznego w RP oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Podstawą prawną działalności Kościoła jest ustawa z dnia 20 lutego 1997 o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.

Wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

 

KOŚCIÓŁ - SPOŁECZNOŚĆ - CHRZEŚCIJAŃSTWO - WIARA - NADZIEJA - NOWE ŻYCIE - POJEDNANIE - MIŁOŚĆ

© 2015 by Hiro. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now